« Copenhagen Yogafestival | Main | Hvad betyder ”Namaste”? »
tirsdag
maj242011

Bali spirit festival 2011

Bali spirit festival er en farverig og inspirerende fest med yoga, dans og musik. Jeg var af sted i år, for første gang, men bestemt ikke sidste gang! Læs hele min beretning om festivallen her.

Hvis du er nysgerrig på at vide hvilke workshops jeg deltog i, her kommer de:

 • Mark Whitwell: Advanced yoga for ’perfect’ beginners + Individualizing your own practice
 • Uma Inder: Yoga tantra ayurveda – Gods among men
 • Jeff Von Schumacher: Partner acrobatic yoga
 • Cat Alip-Douglas: Jivamukti yoga
 • Cloe Jackson: Yoga meets dance
 • Ellen Watson & Daphne Tse: Spiritdance & Soulsong
 • Cat Kabira: Forrest yoga – Journey to the core
 • Future sound of yoga: Yoga, dance & music with live DJ
 • Shanti Mission: Sacred ecstatic chant (sang med live band)
 • Pujiastuti Sindhu: Restorative hatha yoga
 • AwaHoshi: Crystal sound alignment (healing til live musik med tibetanske krystalskåle)
 • Vasumi: Mayan calendar/astrology (foredrag)

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>