« Yoga for kvinder? | Main | Åbne klasser i august samt yogahold for kvinder fra 16. september »
tirsdag
aug032010

"Only the soft earth absorbs the rain"

Yogapraksis handler ikke om at blive mere smidig, men om at blive blødere, så vi kan fuldt ud modtage livet. Afsæt tid til Savasana (grundlæggende afspændende stilling) i dag. Se foto. Brug nogle tæpper eller håndklæder og støt dit hoved, nakke, knæ, og dæk dine øjne med en øjenpude, sovemaske eller et lille håndklæde. Modtag øjeblikket gennem dine sanser: følelser, lyde og tanker. Gør dig selv blødere i forhold til dit liv, som du oplever i dette øjeblik. Bliv i stillingen mindst 15 minutter før du ruller over på din side og rejser dig. Du kan med fordel sætte blid, stille musik eller naturlyde på i baggrunden. Sæt evt. et æggeur til i et andet rum, så du ved hvornår afspændingen er slut. God fornøjelse...

Inspireret af Judith Lasaters "A year of living your yoga" (s. 94)

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>