« Ondt i maven? - Lav en drejning! | Main
torsdag
apr012010

Dyrk yoga hvis du løber

"Hvis du kombinerer dit løb med yogaøvelser, kan du forbedre dit løb og dit velvære. Fordi du lærer at kontrollere dit åndedræt, optimerer det også din præstation mens du løber. Og som ekstra bonus gør yogaen dig mere smidig og derfor mere modtagelig for lindrende udstrækninger efter løbeturen." - skriver Alt for Damerne (10/2010).

Udover at du kan blive mere smidig og få mere kontrol over dit åndedræt via yogaen, træner du også andre muskler i yoga, så du får en mere all-round motion ved yoga end ved løb. Løbere der fx har tendenser til at spænde op i skuldre og nakke, kan få løsnet op for disse spændinger i yoga.

Mens løb er en god konditionstræning, så er yoga mere styrketræning og stræk. Man kan dog godt få pulsen op i yoga ved at lave 10-15 solhilsner lige efter hinanden, så yoga giver bestemt også sved på panden.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>